Zmień język na Polski Change language to English
Arrige Aures Newfoundland Kennel
Main Menu
Our Dogs
Join Us!
News
News is not avaiable in English yet. We are working on the English language across the page.Szczeni?ta!

Posiadamy szczeni?ta, wi?cej o skojarzeniu TUTAJ. W zwi?zku z brakiem mo??liwo??ci dodawania zdj?? przez nast?pny miesi?c, zapraszamy na naszego facebooka (TUTAJ). Wi?cej informacji i zdj??...

Czytaj dalej..


Przeczytaj by nie zosta? oszukanym przy zakupie szczeni?cia.

(Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o ochronie zwierz?t „ ( DZ.U.2003.106.1002 z póz. zm.) Ustawa obowi?zuje od 01.01.2012 Ustawa ta zamkn???a mo??liwo??? rozmna??an...

Czytaj dalej..


Start Strony

Nowa Ods??ona strony ju?? dost?pna! Wszystkie funkcje s? jeszcze testowane, je??eli znajdziesz b???d, proszimy o kontakt ;)...

Czytaj dalej..


Konkurs WWW - www.forumweb.pl